شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار

 

خرید تجهیزات مدرن خط تولید

نوشته شده در:1394-03-31 11:28:17


بعد از چندین جلسه هم فکری و بررسی گزینه های خرید تجهیزات خط تولید  ، هیئت مدیران تصمیم به خرید پیشرفته ترین و مدرن ترین دستگاه ها را  گرفت.